RAZPIS ZA RAZSTAVLJANJE V FOTOGALERIJI STOLP ZA MLADE AVTORJE V LETU 2015

RAZPIS ZA RAZSTAVLJANJE V FOTOGALERIJI STOLP ZA MLADE AVTORJE V LETU 2015

Fotogalerija STOLP, jo je leta 1979 ustanovi Fotoklub Maribor in ima prostore v Židovskem stolpu v Mariboru, objavlja razpis za razstave v sezoni 2015 za mlade avtorje. Prijavijo se lahko avtorji, ki ustvarjajo v  fotografskem mediju in so zaključili ali zaključujejo fotografsko izobraževanje na višjih in visokih šolah.

V galeriji krijemo stroške postavitve, opreme razstavišča, napise, tisk zloženke, vabila, likovno kritiko, predstavitve, pogostitev na otvoritvi, poskrbimo za promocijo v medijih in nudimo tehnično pomoč pri izvedbi razstave. Izorani bodo trije avtorji/avtorice, ki se bo vsak predstavil v svojem nadstropju galerije. Vsak razstavljavec pa mora sam poskrbeti za prevoz del.

Prijave lahko pošljete na elektronski naslov ali po pošti: info@fotoklub-maribor.com

Fotoklub Maribor

Fotogalerija STOLP

p.p. 1512

2001 Maribor

Kandidati naj v prijavni dokumentaciji predložijo:
- predstavitev avtorja  (biografija)
- predstavitev koncepta razstave, naslov razstave
- tehnične podrobnosti (mere del, uporabljena tehnika, način prezentacije ...)
- slikovni material razstave oz. digitalne reprodukcije del

 
Svet galerije bo obravnaval vse prijave, ki bodo prispele do 15. septembra 2014.
Rezultati razpisa bodo objavljeni na spletni strani FG STOLP:
www.galerijastolp.com. Z izbranimi avtorju bo sklenjena pogodba o razstavljanju.