POZIV ČLANOM FOTOKLUBA MARIBOR

POZIV ČLANOM FOTOKLUBA MARIBOR

POZIV ČLANOM FOTOKLUBA MARIBOR
PRIJAVA PROJEKTOV ZA FOTOGALERIJO STOLP ZA LETO 2016

ROK ODDAJE: 1. Oktober 2015
Vabimo člane fotokluba maribor   k prijavi umetniških projektov v Fotogaleriji STOLP za leto 2016. V okviru programa galerije se en termin nameni za samostojne predstavitve članov kluba in je namenjen predstavitvam tekočine  V letu 2015 bodo s pozivom izbrani 3 projekti, ki bodo v Mariboru predstavljen premierno in bo izvedeni v prvi polovici leta 2016. Vsak izbran avtor bo imel na voljo po eno etažo v razstavišču galerije.
Poziv je namenjen predstavitvam avtorjem, ki še niso samostojno razstavljali v Fotogaleriji STOLP.  Izbranim ustvarjalkam in ustvarjalcem FG STOLP nudi produkcijska sredstva (pinti fotografij), v višini do 100 € (bruto), tehnično opremo in podporo, promocijo ter prostor za izvedbo – Fotogalerija STOLP, Židosvka ulica 6, Maribor.

PRIJAVA NAJ VSEBUJE: 
- jasno opredeljen vsebinski okvir in opis projekta (največ ena stran),
- kratek življenjepisom (največ ena stran),
- fotografsko gradivo, če je na voljo (za prijavo zadostuje nizka ločljivost),
- navedba kontaktov (ime in priimek, elektronska pošta, kontaktna številka).


Upoštevali bomo samo projekte, ki še niso bili izvedeni v Mariboru.


ROK IN NAČIN PRIJAVE:
Rok za oddajo vaših predlogov je do 1. oktobra 2015, do polnoči.  Prosimo, da vloge s prilogami oddate po elektronski pošti na naslov  galerijastolp@gmail.com s pripisom: Javni poziv FG STOLP (vaša vloga je veljavna, ko prejmete e-potrditev prejema). Prijav osebno ne sprejemamo.
IZBOR PROJEKTOV:
O izboru projektov bodo prijavitelji obveščeni najkasneje 20 dni po preteku roka oddaje prijav. Prijave bo obravnavala komisija, sestavljena iz treh strokovnih sodelavcev FG STOLP.