OBVESTILO ČLANOV KLUBA Januar 2015

OBVESTILO ČLANOV KLUBA Januar 2015

Pred novim letom nas je presenetil predlog proračuna Mestne občine Maribor za leti 2015 in 2016, v katerem so črtane vse postavke za sofinanciranje delovanja kluba in Fotogalerije STOLP.  Na zadnjem sestanku pri županu, smo dobili namig, da je nekaj upanja za Fotogalerijo STOLP, saj občina financira v glavnem le funkcionalne stroške in stroške vzdrževanja. Za klub pa bomo morali poskrbeti sami.  Najbolj bo na udaru atelje. Za obratovanje, opremo bomo morali skrbeti sami. Zato vsem uporabnikom polagam na srce, da z opremo in sredstvi ravnate skrajno pazljivo, gospodarno. Vsaka okvara, uničenje pomeni, da te opreme ni več na voljo.

 

ČLANARINA:

25 EUR

Študentje, dijaki in brezposelni 15 EUR

Članarina se lahko plača z nakazilom na TR SI 56 04173-0000660182, ali z gotovino v času uradnih ur kluba, vsak torek med 18 in 19 uro.

NADOMESTILO ZA UPORABO ATELJEJA

Člani s plačano članarino zbnaša uporabnina za tekoče leto 60 EUR, v kar je všteto 6 obiskov,  vsak naslednji  15 EUR. Člani s plačano članarino za tekoče leto in brez plačane uporabnine  pa za posamezen (enkraten) obisk odštejejo 20 EUR.
Vsi, ki ste poravnali članarino do 5.1.2015 velja po starem, neomejen obisk.  

Možnost najema ateljeja za komercialne namene znaša 50 EUR za člane s plačano članarino, vsi ostali 80 EUR.

Nadomestilo za uporabo ateljeja se plača z nakazilom na TR SI 56 04173-0000660182 ali  z gotovino v času uradnih ur kluba, vsak torek med 18 in 19 uro, oziroma po dogovoru.

Rezervacije in pogoji uporabe ateljeja:  https://www.fotoklub-maribor.com/atelje/

 

POROČILA ZA LETO 2014

Kot vsako leto prosimo članice in člane kluba, da najkasneje do 28. februarja 2015 pošljete podatke v vaših aktivnostih v letu 2014. Poročila pošljite v word dokumentu in naj vsebiujejo:

Ime in priimek, kraj bivanja

Seznam samostojnih razstav: naslov razstave, kraj in razstavišče oz. galerija

Seznam skupinskih razstav: naslov razstave, kraj in država,

Seznam nagrad: vrsta nagrade, za kaj ste jo prejeli, kraj, država

Pomembnejše objave, izdane knjige, katalogai…

 

NAJEM FOTOGRAFSKE OPREME

Za člane kluba smo pripravili možnost ugodnega najema fotografske opreme. Več na:  https://www.fotoklub-maribor.com/najem-opreme/

 

SERVISIRANJE FOTOGRAFSKE OPREME NIKON

Z uradnim serviserjem Nikon opreme Fototeh  iz Zagreba, smo se dogovorili za ugodno in prednostno servisiranje nikon opreme.  Več na: https://www.fotoklub-maribor.com/products/uradni-serviser-nikon-opreme/

 

LETNA PREGLEDNA RAZSTAVA ČLANIC IN ČLANOV FK MARIBOR

Tema letošnje teme je pokrajina.  Vsak lahko pošlje do 4 barvne  fotografije preko sistema za pošiljanje fotografij www.wetransfer.com na e-maijl:  kolekcija.FKMB@gnmail.com.  Letos bo selektor  Jure Kravnja, izbral od vsakega avtorja najmanj po eno fotografijo. Rok za oddajo je 20. oktober 2015.