JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV DELOVNIH ŠTIPENDIJ IZ NASLOVA KNJIŽNIČNEGA NADOMESTILA ZA PODROČJE ILUSTRACIJE IN FOTOGRAFIJE

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV DELOVNIH ŠTIPENDIJ IZ NASLOVA KNJIŽNIČNEGA NADOMESTILA ZA PODROČJE ILUSTRACIJE IN FOTOGRAFIJE

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV DELOVNIH ŠTIPENDIJ IZ NASLOVA KNJIŽNIČNEGA NADOMESTILA ZA PODROČJE ILUSTRACIJE IN FOTOGRAFIJE 2015 v skladu s Pravilnikom o uresničevanju knjižničnega nadomestila Javne agencije za knjigo Republike Slovenije

 (Uradni list RS št. 42/2004, 14/2009 in 19/2015)

 

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE DELOVNIH ŠTIPENDIJ RAZPISUJE ZA LETO 2015

DO 14 DELOVNIH ŠTIPENDIJ V KATEGORIJAH:

  1. vrhunski prepoznavni avtorji,
  2. študijske štipendije,
  3. perspektivni avtorji.

 

Pogoji za sodelovanje

Upravičenci so avtorji, ki se ukvarjajo z likovno umetnostjo na področju ilustracije in fotografije, vezano na monografske publikacije (knjige), ki jih izposojajo slovenske splošne knjižnice, imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ali ustvarjanje vezano na monografske publikacije za otroke, mladino in odrasle v slovenskem jeziku. Na razpis se lahko prijavi vsak avtor, ki je (so)avtor najmanj ene ilustrirane ali s fotografijami opremljene monografije, ki jo je registriral COBISS (glej www.cobiss.si , za dodatne informacije se obrnite na vašo matično knjižnico).

 

Upravičenec mora:

  • ustrezati merilom in kriterijem kvalitete, prepoznavne kot umetniško večplastne ustvarjalnosti,
  • priložiti največ 3 monografske publikacije (knjige), fotografije, CD ali drug material, iz katerega bo nedvomno možno presojati o kvaliteti monografij,
  • dokumentirati udeležbo na domačih in mednarodnih selekcioniranih razstavah,
  • dokumentirati nagrade oziroma priznanja, javne kritike, recenzije in ocene ter medijsko odmevnost,
  • izpolniti prijavnico z relevantnimi podatki; Razpis in prijavnica sta objavljena na naši spletni strani www.zdslu.si, avtorji lahko dvignejo prijavnico tudi v Galeriji ZDSLU na Komenskega 8, vsak delavnik od 8. 5. 2015 dalje.
  • predložiti izpis iz sistema COBISS, iz katerega je razvidno število izposoj njegovega dela v preteklem letu.

 

Članstvo v Sekciji ilustratorjev in ZDSLU ni odločilno. Prednost imajo avtorji, ki so samozaposleni v kulturi, ki še niso prejeli delovne štipendije in ki nimajo pravice do prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila oziroma so deležni le manjših izplačil.

Upravičence bo izbrala tričlanska strokovna žirija, sestavljena iz dveh članov ZDSLU in zunanjega člana, priznanega umetnostnega kritika.

Avtorji lahko prejmejo delovno štipendijo iz naslova knjižničnega nadomestila Javne agencije za knjigo RS, če je niso sprejeli zadnje dve leti.

Avtor izjavlja, da ni pridobil štipendije Ministrstva za kulturo RS ali JAK RS v zadnjih dveh letih (2013 , 2014) in v tekočem letu 2015.

 

Prijavo in gradivo pošljite ali osebno dostavite v Galerijo ZDSLU, vsak delavnik od 8. 5. do vključno 22. 5. 2015 med 11. in 16. uro (velja poštni žig) na naslov ZDSLU, Sekcija ilustratorjev, s pripisom ''Za Žirijo za podeljevanje delovnih štipendij'', Komenskega 8, 1000 Ljubljana.

 

Opomba: upoštevajte, da se delovna štipendija za področje ilustracije in fotografije iz naslova knjižničnega nadomestila nanaša izključno na izposojo knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah, ki imajo avtomatizirano izposojo v sistemu COBISS.si (Pravilnik JAK 4. člen).

Vsa predložena dokumentacija se mora nanašati na knjižnično gradivo.

 

Prijavnica DS 2015.doc (52224)