ČLANARINA ZA LETO 2016

ČLANARINA ZA LETO 2016

 

Upravni odbor Fotokluba Maribor, je na svoji seji 13.10.2015 sprejel sklep o višini članarine za leto 2016:

- članarina 25 EUR / brezposelni, študentje in dijaki 15 EUR.
- članarina plus  85 / študentje in dijaki 75 EUR. (z uporabo studia do 5 obiskov, vsak nadaljnji obisk 15 EUR)
- enkraten obisk 20 EUR, za člane s plačano članarino
- zunanji najemniki studia do 6 ur, 80 EUR

Članarina se plača le z nakazilom na TR 
SI56 04173-0000660182 odprt pri NKBM. Članarine v gotovini ni mogoče plačat.
Nalepko za izkaznico, pa prevzamete na sedežu kluba, ob predložitvi potrdila o plačani članarini.

Članarino je potrebno plačati do 28 februarja 2016, po tem datumu prenehajo vse pravice, ki izhajajo iz članstva. Iz članstva bomo brisali tudi vse tiste, ki niso plačali članarine za leta 2014, 2015 in 2016. Plačila članarine lahko preverite na sedežu kluba.