ČLANARINA ZA LETO 2015

ČLANARINA ZA LETO 2015

znaša 25 EUR. (študentje in dijaki 15 EUR,  osnovnošolci ne plačajo). Nadomestilo za uporabo ateljeja znaša 60 EUR.  Rok za poravnao članarine  in nadomestila za uporabo ateljeja je 28. februar.    Plača z nakazilom na TR Fotokluba Maribor štev. SI56 04173-0000660182 ali z gotovino v času uranih ur kluba.