LETNA RAZSTAVA FK MARIBOR 2019

2019-11-10 13:02

OTVORITEV BO 11.12.2019 OB 18:00 URI.

 

 

Letna pregledna razstava članic in članov fotokluba maribor 2019

 

TEMA: MINIMALIZEM

Rok: 1.11.2019

Tehnični pogoji: Vsak član lahko sodeluje s po največ 3 deli.  Velikost posamezne fotografije naj ne bodo manjše od 30 x 30 in ne večje od 30 x 45 cm, 300 dpi v jpg formatu, kvaliteta 9. Vsaka datoteka oz. digitalna fotografija mora biti poimenovana: ime in priimek avtorja ter naslov fotografije, npr. janez_kovac_senca1/janez_kovac_senca2. 

 

Poleg fotografije pošljite še kratko foto biografija avtorja, ki naj zajema: od kdaj se ukvarja s fotografijo, število samostojnih in skupinskih razstav (izpostavit tri), nagrade (vrsta in kje), s kakšno zvrstjo fotografije se ukvarja (narava, pokrajina, portret, akt...), po želji še kaj. 

Umetniški svet FK Maribor bo naredil izbor (SELKECIJO)  50 - 60 del. Odločitev US je je dokončna in zoper njeno odločitev ni pritožbe. 

Fotografije pošljite na email: kolekcija.fkmb@gmail.com zadeva: minimalizem

 

Sodelujoči dovolijo objavo fotografij, imena, priimka ter kraja bivanja na spletnih straneh in družbenih omrežjih organizatorja, v tiskanih in elektronskih medijih. namenjenih promociji razstave.

Avtor fotografij jamči, da je delo njegova avtorska stvaritev, da na njem ne obstajajo pravice tretjih oseb in da z njimi niso kršene katerekoli druge pravice. 

 

Sodelujoči avtor se strinja s pogoji razpisa. Avtor dela, ki niso v skladu z razpisnimi pogoji, bo pozvan k popravku ziroma dopolnitivi. 

 

Nekaj primerov:

 

 

Pokrovitelj razstave: