letna razstava članov kluba

2017-11-06 09:10

letna pregledna razstava članic in članov fotokluba maribor 2017

LINIJE, ČERTE, PLOSKVE in DRUGI GEMEOTRIJSKI LIKI...

letna pregledna razstava članic in članov fotokluba maribor ob 80 letnici delovanja v Fotogaleijiji STOLP.

TEMA: LINIJE, ČRTE, PLOSKVE IN DRUGI GEMEOTRIJSKI LIKI... (barvna ali črno bela)
ROK: 10.11.2017

otvoritev razstave bo 21.12.2017

Tehnični pogoji: Vsak član lahko sodeluje s po največ 4 štirimi fotografijami. Fotografije v digitalni obliki 30 x 40 cm, 300 dpi v jpg formatu, kvaliteta 9. Vsaka datoteka oz. digitalna fotografija mora biti poimenovana: ime in priimek avtorja ter naslov fotografije, npr. janez_kovac_senca

Fotografije pošljite na email: kolekcija.fkmb@gmail.com zadeva: LINIJE


Poleg fotografije pošljite še še kratko foto biografija avtorja, ki naj zajema: od kdaj se ukvarja s fotografijo, število samostojnih in skupinskih razstav (izpostavit tri), nagrade (vrsta in kje), s kakšno zvrstjo fotografije se ukvarja (narava, pokrajina, portret, akt...), po želji še kaj.

Umetniški svet FK Maribor bo naredil ra zstavo v FG STOLP končni izbor (SELKECIJO)  60 fotografij, ki jih bomo izdelali na stroške kluba. Poleg tega bo narejen izbor za projekcijo, z vsaj eno fotografijo vsakega avtorja.

Tekom leta bomo prpravili predavanja in delavnice na temo razstave.