ČLANARINA ZA 2020

2019-11-25 06:53
Upravi odbor kluba je na svoji redni seji med drugim sprejel sklep o višini čklanaire za leto 2020:
 
- člani: 25 /študente in dijaki 15/
- nadomestilo za uporabo ateljeja / 60 za 5 obiskov, vsak nadaljni 10 EUR / do 6 ure
- enkraten obisk 20 / najem za komercialo uporabo ali najem do 6 ur 80 EUR,
- za izvajaje delavnic, tečajev... v soorganizacij kluba / 50 EUR ozirima po dogodovru / 
- vpisnina ali nova klubska izkaznica 5 eur.
 
Članarino je potrebno plačati do 31. januarja 2020 (Stat kluba). Plača se izključno z nakazilom na TR kluba: SI56 6100 0000 9320 010, DELAVKSA HRANILNICA. Namen nakazila: 
 
članarina 2020 / ime in primmek
 
npr.: članarina 2020 Janez Novak
 
Sklic: SI00 2020
 

 

Potrdilo o plačilu članarine pošljite gospodarju kluba na majl: bojan.senet@triera.net