11. medobmočno likovno razstavo Maribor – Pesnica – Ruše 2015

2015-09-30 10:13

      Datum: 20. 5. 2015

 

 

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE

ZA  KULTURNE DEJAVNOSTI 

OBMOČNE  IZPOSTAVE  RUŠE,  PESNICA IN MARIBOR 

 Štev.: 57/2015

 

razpisujejo

 

 

 

11. medobmočno likovno razstavo

Maribor – Pesnica – Ruše 2015

 

Tematske regijske razstave 2015

in

Državna tematska razstava 2016

 

R A Z P I S

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti pripravlja peto državno tematsko razstavo.

 

Izbrano temo ponuja kot izziv, ki lahko ustvarjalcem razširi likovno in miselno obzorje in jih spodbudi k iskanju novih rešitev in spoznanj o možnostih ustvarjalnega izražanja.

 

Namen razstave je prikazati kakovostne rezultate ljubiteljske likovne ustvarjalnosti.

 

K sodelovanju vabimo odrasle likovne ustvarjalce.

 

Organizacija poteka na dveh nivojih:

regijske likovne razstave v letu 2015

državna razstava v letu 2016.

 

Razpisana tema bo izhodišče regijskih likovnih delavnic. V naši koordinaciji bo potekala v mesecu juniju. Sprejemamo prijave (neva.kovacic@jskd.si) .

 

 

 

 

I. Tema:

 

KVADRAT IN KROG

KOCKA IN KROGLA

 

 

VSEBINA

 

 

Vsebina natečaja je omejena z uporabo kvadratnih in/ali okroglih oblik kot prevladujočih elementov likovne kompozicije. Te so lahko zasnovane kot figuralne ali abstraktne podobe, pogoj je, da je razvidna smiselna in prevladujoča vloga kvadratnih in/ali okroglih oblik, ter da so ustvarjene na kvadratnem ali okroglem nosilcu.

 

 

 

 

 

 

Nekaj izhodišč in namigov: krog in kvadrat sta (poleg trikotnika, ki pa ni del tega natečaja) osnovna geometrijska lika. Sta popolni obliki, ki imata dopolnjujoče simbolne pomene, tako v tradiciji ezoteričnih ved kot v zgodovini vizualne umetnosti. Sta tudi osnova nerešljivega matematičnega problema kvadrature kroga in klasičnega pojmovanja človeških proporcev. Pri da Vincijevi risbi Vitruvijevega človeka človek v kvadratu in krogu ni le prikaz popolnosti človeških proporcev in skladnosti narave nasploh, temveč obenem simbolizira človekovo razpetost med zemeljskim in duhovnim, kot tudi nujo po njuni neločljivi povezanosti. V renesansi sta bila kvadrat in krog v navezi z načeli zlatega reza temelj arhitekture in kompozicijska podlaga številnim likovnim delom. V umetnosti XX. stoletja krog in kvadrat predstavljata osnovo geometrijskim tendencam v abstraktni umetnosti.

Kvadratni in okrogli nosilec pa zaradi svojih značilnosti pomenita tudi poseben izziv za likovne ustvarjalce, saj znotraj njunih oblik veljajo nekatera drugačna oz. spremenjena kompozicijska načela kot pri »klasičnih« pravokotnih formatih.

 

OBLIKA

 

Ustvarjalci se svobodno odločijo za kakršen koli slogovni izraz, za ploskovni ali prostorski način oblikovanja, za katero koli tehniko. Dovoljene so vse risarske, slikarske, grafične, kiparske in keramične tehnike, fotografija in novi mediji.

 

Obvezen format je pri slikarskih, risarskih, grafičnih in fotografskih delih po obliki kvadrat ali krog, pri tridimenzionalnih rešitvah pa kocka ali krogla.

 

Dela, ki ne bodo ustvarjena na kvadratnem ali okroglem nosilcu, bodo zavrnjena, ni pa izključeno kombiniranje in združevanje kvadratnih in/ali okroglih nosilcev v nove, kompleksnejše tvorbe.

 

Mandale in njim podobna dela niso predmet tega razpisa in bodo zavrnjena!

 

Dimenzije dela naj skupaj z okvirjem ne presegajo 100 x 100 cm, oziroma 100 cm v premeru, pri prostorskih rešitvah pa 40 x 40 x 40 cm, oziroma 40 cm v premeru.

 

Teža posameznega kosa naj ne presega 10 kg.

 

Vsak avtor lahko sodeluje z enim delom.

 

II. Potek

 

1. Kako sodelovati na regijski razstavi (oktober 2015, Maribor)

 

Sodelujejo lahko likovniki iz OI JSKD Ruše, Pesnica in Maribor, delo mora izpolnjevati pogoje iz razpisa in biti dostavljeno skupaj s prijavnico, najkasneje do 30. septembra 2015.

 

V mesecu juniju bomo organizirali predavanje in delavnico na temo razpisa v Karanteni v Mariboru. Razpis v prilogi. Prijave sprejemamo: oi.maribor@jskd.si in neva.kovacic@jskd.si.

 

PRIJAVNICA:

JSKD Regijski razpis PRIJAVNICA Parafraze likovnih del 2015.doc (81408)